http://www.autoflight.net
สร้างเว็บไซต์Engine by iGetWeb.com

 หน้าแรก

 สินค้า

 อบรม

 เว็บบอร์ด

 ติดต่อเรา

จดหมายข่าว

อีเมล์

สถิติ

เปิดเว็บ01/07/2011
อัพเดท12/07/2018
ผู้เข้าชม857,988
เปิดเพจ1,121,705
สินค้าทั้งหมด10

ดาวน์โหลดโปรแกรมยื่นแบบ ภงด.3 และ ภงด.53 ผ่านอินเตอร์เน็ต รูปแบบใหม่ (ตัวเลข 13 หลัก) ได้แล้วClick


ยิดีต้รับสู่ บริษัท ออโต้ไฟล์ท จำกัด

15 ปีของการผลิตระบบบัญชี สำเร็จรูป พัฒนาสู่ซอฟท์แวร์บัญชีสำเร็จรูปเพื่อธุรกิจไทย มากว่า 11 ปี   เพื่อกลุ่มผู้ใช้ ทั้งขนาดเล็ก,ขนาดกลาง, ขนาดใหญ่,นัก บัญชี โดย  สามารถใช้งานได้ทั้งระบบเครื่องเดี่ยว,lan ด้วยเทคโนโลยี รุ่น Databaseที่เหมาะสมกับคนไทยประหยัดการลงทุนลดค่าใช้จ่ายในการดูแลระบบ โทร 02-860 6600


โปรแกรมบั
ญชี AutoFlight ครบ16 ระบบ ในชุดเดียว  Windows/Database
1.ระบบบัญชีแยกประเภท(GL)        
2.ระบบธุรกิจงานบริการ(SS)  
3.ระบบใบรับจองสินค้า(SO)          
4.ระบบขาย(SI)  
5.ระบบวิเคราะห์ขาย(SA)             
6.ระบบรับคำสั่งซื้อของลูกค้า(PO)  
7.ระบบจัดซื้อ (PS)                    
8.ระบบวิเคราะห์ซื้อ(PA)    
9.ภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (VAT)  
10.ระบบบัญชีลูกหนี้(AR)
11.ระบบเจ้าหนี้และรับวางบิล(AP)
12.เงินสด/เช็คและเอกสารธนาคาร(CQ)
13.ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(IV)
14.ระบบควบคุมงบประมาณ(BJ)
15.ระบบค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์(FA)  
16.ระบบรักษาความปลอดภัย(SC)

เพิ่มความสะดวกสบายด้วยโปรแกรมส่วนขยาย!เพื่อรองรับการเติบโตขององกร
                  
-โปรแกรมเพื่อธุรกิจนำเข้า-ส่งออก
-โปรแกรมERP Sql Database
-โปรแกรมบริหารโครงการ,ใบเบิก,2หน่วยนับ
-โปรแกรมเงินเดือน

โปรแกรมบัญชี AutoFlight กับความสามารถที่เทียบชั้นกับซอฟท์แวร์ระดับใหญ่
 
- รองรับข้อมูลได้ปริมาณมาก ข้อมูลมีความปลอดภัยสูงเพื่อการขยายตัวของธุรกิจ
 - สามารถบันทึกอัตราภาษีหัก ณ ที่จ่ายได้หลายอัตราในหน้าจอเดียวกัน
 - รองรับการทำงานได้ไม่จำกัดบริษัท,ไม่จำกัดสาขา, ไม่จำกัดฝ่าย ,ไม่จำกัดแผนก 
 - สามารถบันทึก Voucher แบบ Compound entry  ได้ไม่จำกัดรายการบัญชีต่อ 1 Voucher
 - สามารถปรับเพิ่ม/ลด ราคาขายของสินค้าทั้งหมด ภายในเวลาอันรวดเร็ว
 - สามารถกำหนดราคาขาย /ส่วนลด ประจำลูกค้าแต่ละรายได้อย่างสะดวกง่ายดาย
 - รองรับการบันทึกภาษีซื้อเฉลี่ยคืน และรายงานภาษีเพื่อส่งสรรพากร
 - มีหนังสือคู่มือ และ CD TRAINING ที่มีรายละเอียดครบถ้วน เรียนรู้ง่าย เข้าใจเร็ว 

 

ผลการแ่ข่งขันระดับชาิติการประชุมทางวิชาการองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษาจาก การความทุ่มเทของกรมอาชีวศึกษา ร่วมกับวิทยาลัยอาชีวศึกษา 359 แห่งทั่วประเทศ  ที่มุ่งส่งเสริมและกระตุ้นให้นักเรียน นักศึกษาสาขาวิชาการบัญชี ที่กำลังศึกษาอยู่ในระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพขั้นสูง (ปวส.) และ ระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพ( ปวช ) เห็นความสำคัญของการพัฒนาความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูปในการจัดทำ บัญชี เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในงานบัญชี จึงได้จัดการแข่งขัน ในการประชุมองค์การวิชาชีพในอนาคตแห่งประเทศไทยระดับชาติ ครั้งที่ 19 ประจำปีการศึกษา 2552  ช่วงเดือน มกราคม 2553
 


การตัดสินใจ   เมื่อคิดจะเริ่มต้นกับระบบบัญชีใด สิ่งที่คุณต้องไม่ลืมคือใช้ได้จริง? 
โปรแกรม ใช้ง่าย?   บริการหลังการขายเป็นอย่างไร?     หากการใช้งานFail....สิ่งที่องค์กรต้องสูญเสียอย่างแน่นอนก็คือ เสียเงินค่า โปรแกรมฟรี,พนักงาน เสียเวลาเรียนรู้ , กิจการจ่ายเงินเดือนฟรีโดยไม่ได้งาน,  เกิดความสับสนวุ่นวาย-ล่าช้า  (ของ Internal Process) และที่สำคัญที่สุดก็คือเป็นการชลอ การเติบโต ขององค์กรด้วยมือคุณเอง    ทุกอย่างคือ  ผล ..ของการตัดสินใจ เลือกใช้ซอฟท์แวร์ผิดนั่นเอง

ทำไม! ต้องไม่พลาดดูระบบบัญชีออโต้ไฟล์ท ก่อนซื้อ โปรแกรมบัญชีใด
-สถาบันการศึกษากว่า 150 แห่งเลือกโปรแกรมบัญชีออโต้ไฟล์ท เพื่อสอนวิชาบัญชี
-ออโต้ไฟล์ทได้รับการยอมรับจากลูกค้าบนWindows นับหมื่นราย
-รับสมัครตัวแทนจำหน่ายโปรแกรมบัญชี  และพนักงานขายโปรแกรม บัญชี นักบัญชี
จำนวนมาก

สำหรับลูกค้าเคยใช้ โปรแกรมบัญชีอื่นๆ
เพื่อ งานซื้อ-ขาย-จ่าย-รับ (ERP) ที่ต้องการใช้  ฐานข้อมูลเดิมมาใช้ในโปรแกรมบัญชี AutoFlight เรามีบริการโอนข้อมูลจากโปรแกรมบัญชี  เก่าที่คุณใช้อยู่ ขึ้นสู่โปรแกรมบัญชี AutoFlight โดยโอนในส่วน ของฐานข้อมูลลูกค้า ลูกหนี้ เจ้าหนี้ เพื่อเพิ่มความสะดวกสบายให้กับลูกค้า  คุณจึงสามารถ Run งานต่อได้ทันที

 ข่าวประชาสัมพันธ์   สำหรับลูกค้าที่ใช้ 
Auto Flight Basic สามารถเพิ่มความ สะดวกสบาย  ในเรื่องของ Taxation Support  ที่เป็น Feature ในรุ่น AutoFlight Advance เป็น ความสามารถพิเศษที่ไม่มีซอฟท์แวร์ทั้งในและ นอกประเทศ เทียบได้คือการรองรับภาษี
ต่างๆ ได้อย่างครบถ้วน ติดต่อเพื่อ Upgrade ราคาพิเศษคะ

โปรแกรม บัญชีออโต้ไฟล์ทจัดหลักสูตรเพื่อสถาบันการศึกษาต้องการปูพื้นฐานการความเข้า ใจในทางเดินเอกสารงานบัญชี,การวางระบบบัญชี โดยการใช้ระบบบัญชีสำเร็จรูปออโต้ไฟล์ท
ชื่อหนังสือ: การใช้โปรแกรมบัญชี สำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชี  ฉบับนักศึกษา 
จำหน่าย ที่:  7 catalouge, ศูนย์หนังสือจุฬา, ร้านหนังสือ SE-ED  ปูพื้นฐานการใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูปเพื่อจัดทำบัญชีแก่นิสิต นักศึกษาก่อนสมัครงาน เนื้อหาเล่มมุ่งเน้นการปูพื้นการใช้งานในระบบต่างๆ เช่น  ระบบบัญชีแยกประเภท  ระบบบัญชีธุรกิจงานบริการ ระบบบัญชีใบรับจองสินค้า ระบบบัญชีเพื่องานขาย/ออกบิล  ระบบบัญชีเพื่อวิเคราะห์การขาย ระบบบัญชีเพื่อจัดทำใบสั่งจองสินค้า ระบบบัญชีเพื่อระบบจัดซื้อ ระบบบัญชีเพื่อวิเคราะห์การซื้อ ระบบบัญชีเพื่อจัดทำระบบภาษีมูลค่าเพิ่ม/ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ระบบบัญชีเพื่อจัดทำระบบบัญชีลูกหนี้ ระบบบัญชีเพื่อจัดทำระบบเจ้าหนี้และรับวางบิล ระบบบัญชีเพื่อจัดทำเช็คและเอกสารธนาคาร  ระบบควบคุมสินค้าคงคลัง ระบบบัญชีเพื่อควบคุมงบประมาณ ระบบบัญชีเพื่อจัดทำค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์  รวมถึงการออกแบบจัดการระบบรักษาความปลอดภัยเพื่อองค์กร  

มั่นใจ"AutoFlight"กว่า โปรแกรมบัญชีใดๆ เพราะ
-ผลิตเอง ขายเอง และให้บริการหลังการขายเอง
จนได้รับการบอกต่อจากลูกค้ามากที่สุด
-ออโต้ไฟล์ท Run บน Windows มากว่า 15 ปี              
-ออโต้ไฟล์ท บน Windows  มีลูกค้าเลือกใช้นับหมื่นรายแล้ว
-สถาบันการศึกษากว่า 150 แห่งเลือกโปรแกรมบัญชีออโต้ไฟล์ท เพื่อสอนวิชาบัญชี    
-และ ล่าสุด สภาวิชาชีพนักบัญชีในพระบรมราชูปถัมภ์  โดยคณะกรรมการวิชาชีพบัญชี ด้านการศึกษาและเทคโนโลยีการบัญชี เลือก AutoFlight เป็น Software เพื่อใช้ในการแข่งขันเพื่อสอบนักศึกษา
ทั่วประเทศ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่   02-8606600

view

ปฎิทิน

« December 2018»
SMTWTFS
      1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     
view